КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАР ТІЗІЛІМІ

Солтүстік Қазақстан Медиация және Құқық “Достастығы” Қ Б

2017 ж. 30 мамыр бойынша

  1. Воропаева Юлия Алексеевна

Байланысмәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400 492

Мамандандыру: азаматтық , отбасылық, еңбек және басқада даулар, сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдарарасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000019 СК 08.12.2011ж;№ 000019 ОК 02.12.2011ж;№ 000004 ОК 02.09.2012ж ; № 020 14.01.2013ж .

Мәртебе : әрекет күші бар

 

  1. Василенко Антонина Васильевна

Байланысмәліметтері: Петропавлқаласы, Миркөшесі, 161 “МедиацияОрталығы

тел: 8 (7152) 400 492

Мамандандыру: азаматтық, отбасылық, еңбек және жеке адамдарарасындағы және бірлескен даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000034 ОК 29.08. 2012ж.

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Вильданова Людмила Маратовна

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық, отбасылық, еңбек және басқа да таластар, сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000012 СК 08.12.2011ж.; № 000012 ОК 02.12.2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Жанкабаев Мурат Эргалиевич

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық , отбасылық, еңбек және басқа да таластар, сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000005 СК 08.12.2011ж.; № 000005 ОК 02.12.2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Иванов Александр Николаевич

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық, отбасылық, еңбек және басқа да таластар , сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000015 СК 08.12.2011ж.; №000015 ОК 02.12 2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

 

  1. Овсянников Андрей Вячеславович

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық, отбасылық, еңбек және басқа да таластар , сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000008 СК 08.12.2011ж.; №000008 ОК 02.12 2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Пехотина Галина Анатольевна

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық , отбасылық, еңбек және басқа да таластар , сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000018 ОК 02.12.2011ж.; №000018 СК 08.12 2011ж.; № 000003 ОК 02.09.2012ж.; № 019 14.01.2013ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Сахарова Марина Викторовна

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық , отбасылық, еңбек және басқа да таластар , сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000007 СК 08.12.2011ж.; №000007 ОК 02.12 2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

  1. Сухоруков Валерий Владимирович

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: даулар, қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік , азаматтық, отбасылық, еңбек және басқа да таластар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000003 СК 08.12.2011ж.; №000003 ОК 02.12 2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

 

  1. Шакиров Константин Оразаевич

Байланыс мәліметтері: Петропавл қаласы, Мир көшесі, 161 “ Медиация Орталығы”

тел: 8 (7152) 400492

Мамандандыру: азаматтық , отбасылық, еңбек және басқа да таластар , сонымен бірге қылмыстық сот істері орташа және жеңіл қылмыстар туралы қаралатын сот істері бойынша, жеке адамдар арасындағы және корпоративтік даулар.

Сот ісі қай тілде: орысша

Сертификат № 000011 СК 08.12.2011ж.; №000011 ОК 02.12 2011ж.;

Мәртебе: әрекет күші бар

 

11. Пузиков Валерий Валерьевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152)-400-492 .

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 000004 ОК от 02.12.2011г.; № 000004 СК от 08.12.2011г.

Статус: действующий

 

12. Назарова Татьяна Наилевна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492; 41-13-57

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 001- ОК от 13.09.2013г.; № 001/ СК от 18.09.2013г.

Статус: действующий

 

 

13. Оралбаев Тимур Серикович

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492 ; 41-13-57.

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 006- ОК от 13.09.2013г.; № 006/ СК от 18.09.2013г.

Статус: действующий

 

14.Горяйнова Татьяна Николаевна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492 ; 41-13-57.

Специализация:  гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, межличностные и корпоративные споры

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 004-ОК от 13.09.2013г.; № 004/ СК от 18.09.2013г.

Статус: действующий

 

 

15.Баталова Галина Николаевна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-49; 41-13-57

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 003/СК от 14.09.2013г.; № 003- ОК от13 .09.2013г. 

Статус: действующий

 

16.Малдыбаев Берик Майлиевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-49; 41-13-57

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 000020ОК от 02.12.2011г.; № 000020СК от08 .12.2011г. 

Статус: действующий

 

17.Сагитов Нурбол Журнашевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул. Мира ,161 « Центр Медиации»

тел.8-(715-2) 400- 492; 8 (715-2) - 41-13-57.

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры,рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 007 - ОК от 07.04 .2014г.;  

Статус: действующий

 

18 Кумурскин Рустам Рыскельдиевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул. Мира ,161 « Центр Медиации» тел.8-(715-2) 400- 492; 8 (715-2) - 41-13-57.

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 010 - ОК от 17.10. 2014г.; 

 

19 Климова Марьяна Павловна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул. Мира.161 « Центр Медиации» тел.8-(715-2) 400- 492; 8 (715-2) - 41-13-57.

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат № 002 - ОК от 13.09. 2013г.; сертификат №002/СК от 18.09.13г.

 

20 Кульмагамбетов Есенгельды Сатаевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»
тел. 8 (7152)-400-492 .

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры,
рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский

Сертификат №  013-ОК от 23.02.2015г.; 

Статус: действующий

 

21 Жакин Болат Шагырайулы

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»
тел. 8 (7152)-400-492 .

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры,
рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат №  011-ОК от 23.02.2015г.; 

Статус: действующий

 

22 Тлешев Каиркельды Сексенович

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»
тел. 8 (7152)-400-492 .

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры,
рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат №  012-ОК от 23.02.2015г.; 

Статус: действующий

 

23 Короткевич Татьяна Федоровна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»
тел. 8 (7152)-400-492 .

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и  другие споры, а также споры,
рассматриваемые  в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях    небольшой  и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский.

Сертификат №  000028-ОК от 02,12.2011г.; сертификат № 000028-СК от 08.12.2011г.

Статус: действующий

 

24 Мусабаева Гульбахша Нурмукановна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат IM-0009

Статус: действующий

 

25 Туралинов Амангельды Найманович

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат №019-ОК

Статус: действующий

 

26 Алибаева Батагоз Кабдулаевна

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат №018-ОК

Статус: действующий

 

27 Бескемпиров Манарбек Галельевич

Контактные данные: г.Петропавловск, ул.Мира,161 «Центр Медиации»

тел. 8 (7152) 400-492

Специализация: гражданские, семейные, трудовые и другие споры, а также споры, рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, межличностные и корпоративные споры.

Язык судопроизводства: русский, казахский

Сертификат №020-ОК

Статус: действующий